ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

บทความอุตสาหกรรม

ธนาคารในประเทศเกาหลีใต้เตรียมใช้ระบบยืนยันตัวตนด้วย Blockchain ในเดือนกรกฎาคมนี้

By Jirapas Siribunchawan JUN 13, 2018ธนาคารในประเทศเกาหลีใต้เตรียมใช้ระบบยืนยันตัวตนด้วย Blockchain ในเดือนกรกฎาคมนี้ ต่างประเทศ, เทคโนโลยี BLOCKCHAIN 311 Total views โหมดกลางคืน อ้างอิงจากประกาศในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดย Korea Federation of Banks หรือ KFB ระบุว่า พวกเขากำลังจะเปิดตัวระบบใหม่ที่มีชื่อว่า BankSign โดยมีกำหนดการให้เปิดตัวภายในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้...

Energy 4.0 พลังงานฐานนวัตกรรม

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทำคลิปวิดีโอ "Energy 4.0 พลังงานฐานนวัตกรรม" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเห็นทิศทางพลังงานยุคใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น https://youtu.be/j3bmUGG8On4

ความสำคัญของแหล่งก๊าซธรรมชาติ ที่คนไทยควรได้รู้

ก๊าซธรรมชาติ ถือเป็นทรัพยากรพลังงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพราะนอกจากจะนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถแปรสภาพเป็น LPG หรือก๊าซหุงต้ม เพื่อใช้ในครัวเรือน และเป็น NGV เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคขนส่ง ในขณะเดียวกัน ยังนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี ซึ่งสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ สบู่ ผงซักฟอก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ https://youtu.be/8SDI6U953S8 สำหรับประเทศไทย ก๊าซฯ กว่า...