9 อุตสาหกรรมหลักของไทย จะเติบโตมากแค่ไหนในอีก 10 ปีข้างหน้า ?

  0
  1925

  จากคาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยของ 9 อุตสาหกรรมหลักในประเทศไทยช่วงปี 2017-2027 โดยสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (WTTC) พบว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ติดอันดับ 1 ใน 9 อุตสาหกรรมหลักนั้น ที่มีแนวโน้มการเติบโตมากที่สุดใน 10 ปีข้างหน้า โดยจีดีพีด้านการท่องเที่ยวคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 6.7%

  ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทำรายได้ต่อจีดีพีให้แก่ประเทศไทยราว ๆ 2.9 ล้านล้านบาท ถึงแม้จะยังเป็นรองอุตสาหกรรมค้าปลีกและอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเอื้อประโยชน์ในด้านการสร้างงานป้อนสู้ตลาดแรงงานได้ดี โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างงานสูงถึง 855,000 ตำแหน่ง หรือคิดเป็น 15% ของตำแหน่งงานทั้งหมด และคาดว่าใน 10 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะสร้างงานเพิ่มขึ้นอีก 10 ล้านตำแหน่ง

  อย่างไรก็ตาม อนาคตการท่องเที่ยวที่ดูสดใสและเป็นความหวังของประเทศในการก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนั้น ยังมีหลายเรื่องที่ไทยต้องพัฒนา จากการประเมินความสามารถด้านการท่องเที่ยวไทย (https://goo.gl/QtMS6s) พบว่าคะแนนด้านที่ต่ำกว่ามาตรฐานโลก ได้แก่ คะแนนด้านความมั่นคงปลอดภัย คะแนนด้านอนามัย คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม และคะแนนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

   

  ที่มา : WTTC Benchmarking Report 2017